Sprawdź swoją polisę!

Jak zmusić Polaka do ubezpieczenia pielęgnacyjnego (Pflegeversicherung)?
Wystarczy przedstawić treść lub interpretację przepisów prawnych o obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego(nie ubezpieczenia pielęgnacyjnego!). Podstawa prawna: Ustawa o umowie ubezpieczeniowej (§ 193 Abs. 3 VVG)
• ubezpieczenie kosztów leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego bez obraniczeń (zęby nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia),
• udział własny w kosztach leczenia do 5.000 € w roku,
• każda osoba zameldowana (niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą/Gewerbe) w Niemczech musi mieć ubezpieczenie zawarte w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym dopuszczonym do działalności w Niemczech w branży ubezpieczeniowej wg norm i zabezpieczeń niemieckich, podlegającym niezależnym niemieckim organom nadzorczym (BaFin). Konsekwencją nie posiadania ww. ubezpieczenia zdrowotnego może być nadpłacenie składek wstecz.

Uważny czytelnik zauważy, że w ww. przepisach nigdzie nie ma wzmianki o obowiązku ubezpieczenia pielęgnacyjnego (Pflegeversicherung). W takim razie dlaczego jest usilnie rozpowszechniana informacja, że w Niemczech jest obowiązek ubezpieczenia opiekuńczego? Chodzi oczywiście o dodatkowe profity. Jeżeli ktoś chce kupić samochód, dlaczego nie sprzedać mu dodatkowo przyczepy z aluminiowymi felgami?

Tylko w przypadku taryfy ubezpieczenia zdrowotnego na czas nieograniczony lub ubezpieczenia ustawowego (gesetzliche Krankenversicherung) konieczne jest zawarcie ubezpieczenia pielęgnacyjnego.

Większość tzw. „niezależnych maklerów“ ubezpiecza Polaków w takich taryfach, w których dodatkowo dochodzi jeszcze wysoki udział własny (Selbstbeteiligung). Aby nie straszyć klienta często jest ten temat przemilczany. Nawet na niektórych polisach ubezpieczeniowych nie jest on widoczny a ubezpieczony dowiaduje się o tym dopiero jak rachunki za leczenie nie są pokryte.

 „Ze wszystkich taryf na rynku niemieckim wybrałem najlepszą!“ Pytanie tylko - dla kogo najlepszą? W taryfach bez ograniczeń czasowych są dopasowania składek (Beitragsanpassung). Wiele ubezpieczalni dopasowało się do wymagań klientów i wprowadziło „taryfy przynęty“ dzisiaj bardzo tanie a po kilku latach płacimy podwójnie. Dlaczego tak się dzieje, jakie są inne „haki“ i na co należy zwrócić uwagę więcej na naszych stronach internetowych lub w naszym biurze!

Praca w Niemczech: doradca ubezpieczeniowy

Szukamy współpracowników, kooperantów, przedstawicieli chętnych do współpracy w Niemczech.
 • wymagana jest dobra znajomość języka niemieckiego i polskiego
 • znajomość obsługi komputera
 • zdolność do samodzielnej pracy
 • brak negatywnych wpisów do "Schufy"
Praca bez ograniczenia czasowego, możliwość bezpłatnego szkolenia oraz dalszego kształcenia.
Zapraszamy do nadsyłania swoich zgłoszeń (CV i list motywacyjny) na nasz adres pocztowy lub e-mail: g.sepiolo@office-pro.eu

Dlaczego ceny ubezpieczenia wzrastają

JEDNA PŁEĆ=JEDNA SKŁADKA=JEDNE ŚWIADCZENIA

Czy wiesz, że....od 21.12.2012 wszystkie ubezpieczalnie w Niemczech mają obowiązek jednakowego przeliczania składek ubezpieczeniowych, bez względu na płeć osoby ubezpieczonej. Oznacza to wprowadzenie tzw. Taryf-Unisex, czyli taryf zapewniających takie same świadczenia, po takiej samej cenie, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.Wprowadzenie taryf UNISEX spowoduje wzrost wielu składek ubezpieczeniowych. Obecnie składka ubezpieczenia zdrowotnego jest dla kobiet nawet o 117 % wyższa w porównaniu z mężczyznami. Państwo niemieckie wprowadzi obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne dla osób samodzielnych. Osoby, które się nie ubezpieczą prywatnie będą zmuszone do państwowej renty. Z wpłaconych 231 € na państwową emeryturę otrzymasz średnio 1 € emerytury.

Oszczędzając prywatnie otrzymasz o wiele wyższą emerytrurę. Nie zwlekaj, zawrzyj umowę od 01.12.2012, zapewnij sobie emerturę przed obowiązkiem ubezpieczenia i na dotychczasowych zasadach. Od 21.12.2012 składka dla mężczyzn znacząco wzrośnie .

SZYBKA DECYZJA -LEPSZE ŚWIADCZENIA – MNIEJ KOSZTÓW tylko DO 21.12.2012

Ubezpieczenie firmy w Niemczech

Ubezpieczenie OC dla firm „Betriebshaftpflichtversicherung” to zabezpieczenie firmy przed roszczeniami w przypadku nieumyślnie spowodowanej szkody. Np. gdy podczas prac budowlanych uszkodzimy instalację elektryczną lub wodną koszty naprawy musi ponieść nasza firma. Ubezpieczenie OC firmy pozwala nam uniknąć wysokich kosztów naprawczych oraz problemów z naszym zleceniodawcą. Ubezpieczeniem mogą zostać objęci wszyscy nasi pracownicy wraz z właścicielem firmy.

Oferta ubezpieczenia w Niemczech

Nie znasz dobrze języka niemieckiego? Żaden problem! Przeslemy Ci ofertę ubezpieczenia wraz z tłumaczeniem na język polski!
Ubezpieczenia w naszej ofercie:

 • zdrowotne
 • zdrowotne na Gewerbe
 • wypadkowe
 • fundusze emerytalne, Riester Rente
 • rodzinne
 • prywatne i państwowe
 • Haftpflichtversicherung (prywatne OC)
 • Rechtschutzversicherung (ochrona prawna)

Ochrona prawna

OCHRONA PRAWNA
DLA RODZIN I SINGLI

Rozprawy sądowe to często stresujący i kosztowny temat, w szczególności w Niemczech. Dlatego też warto zadbać o swoją rację i wsparcie przed sądem zabezpieczając się ubezpieczeniem ochrony prawnej (Rechtschutzversicherung). Ochroną prawna mogą zostać objęci:
- ubezpieczony,
- małżonek/małżonka ubezpieczonego,
- niepełnoletnie dzieci ubezpieczonego do ukończenia nauki zawodu

Ochrona Prawna (Rechtschutz) dla osób prywatnych może obejmować :
• Obronę przed sądem w sprawach karnych
• Obronę przed sądem w sprawach o wykroczenie
• Ochronę prawną kierowcy
• Dochodzenie roszczeń ze stosunku prawa pracy
• Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie
• Dochodzenia roszczeń z tytułu prawa własności
• Dochodzenia roszczeń wynikających z umów
• Ochronę i pomoc prawną dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech jest podstawą. Bez dopełnienia tej formalności nie założysz własnej działalności, nie zarejestrujesz się w urzędzie pracy ani nie uregulujesz prawa pobytu. W Niemczech istnieją dwa równoległe systemy ubezpieczenia zdrowotnego - ustawowy i prywatny.

Przeciętny niemiecki pracownik jest ubezpieczony w jednej z kilkuset niemieckich ustawowych kas chorych, do których muszą należeć wszyscy zatrudnieni zarabiający poniżej 3,8 tys. euro miesięcznie. W ustawowej kasie chorych płaci się składkę zależną wyłącznie od dochodu ubezpieczonego, w tej chwili średnio 15,5 proc. pensji (połowę płaci pracodawca, połowę zatrudniony). Osoby zarabiające więcej niż 3,8 tys. euro mogą ubezpieczyć się w prywatnej kasie chorych, działającej na zasadach rynkowych albo też dobrowolnie pozostać w kasie ustawowej.